Thông tin công ty

Thông tin khái quát

Tên công ty Công ty cổ phần Asahi Group Foods
Asahi Group Foods, Ltd.
Trụ sở chính 2 Chome-4-1 Ebisuminami, Shibuya, Tokyo 150-0022, Nhật Bản
Năm thành lập Ngày 10 tháng 7 năm 2015
Vốn điều lệ 5.000.000.000 JPN
Cổ đông Công ty cổ phần Asahi Group Holdings (100%)
Đại diện pháp luật Giám đốc đại diện Hiroshi Kawahara
Số lượng nhân viên Khoảng 1.200 người

TOP