Vietnam Milk Formula

WAKODO HAIHAI 1

Cho bé từ 0-12 tháng tuổi
(For children 0-12 months old)


【NET WEIGHT】 810g
JAN:4987244195333
【NET WEIGHT】 300g
JAN:4987244195340

WAKODO
GUNGUN 2

Cho bé từ 1-3 tuổi
(For children 1-3 years old)【NET WEIGHT】 830g
JAN:4987244195357
【NET WEIGHT】 300g
JAN:4987244195364

WAKODO
KIDS 3

Cho bé trên 3 tuổi
(For children over 3 years old)


【NET WEIGHT】 830g
JAN:4987244181459

WAKODO MOM

Cho bà mẹ mang thai và cho con bú
(For pregnant and lactating mothers)

【NET WEIGHT】 830g
JAN:4987244181428
【NET WEIGHT】 300
JAN:4987244181435

TOP